In Memoriam – Willem Roozenboom

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van een actief lid en erelid Willem Roozenboom.

Zijn harmonie moet verder zonder hem. We zullen hem in onze herinnering houden als een fijne, vrolijke en zeer betrokken muzikale collega die zich meer dan 73 jaar ingezet heeft voor onze Harmonie en vele jaren voor onze boerenkapel “De Dors(t)vlegels”. Hij was er altijd!

Wij wensen zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies.