Terug naar Geschiedenis

Periode 1977-2002

De ontwikkelingen in muzikale zin zijn doorgegaan. In deze jaren is de opleiding van leerlingen geïntensiveerd.
Tot 1993 hanteerde Henk Stunnenberg Sr. de dirigeerstok van het leerlingen orkest waarna Cees van Roest de leiding van hem overnam.

Kwamen in het verleden de leden alleen uit Heelsum en Renkum, tegenwoordig is men bereidt grotere afstanden af te leggen om deel te nemen aan de activiteiten binnen Heelsums Harmonie. Ook hebben een aantal (voormalige) leden van Heelsums Harmonie kans gezien, na de basisbeginselen te hebben opgedaan bij de plaatselijke vereniging, van hun hobby hun beroep te maken.

 

1980

Buitenoptreden – omstreeks 1980

In 1981 behaalde Heelsums Harmonie het hoogst haalbare, de vaandelafdeling, helaas moest dit in 1986 weer losgelaten worden.
Reden hiervan was dat de muzikale eisen zo hoog gesteld waren ,dat de vaandelafdeling voor het niveau waarin het orkest musiceerde niet meer haalbaar was.
De jaren daarna heeft men zich prima kunnen handhaven in de ere afdeling, hetgeen met de hedendaagse eisen een geweldige prestatie is.

Het 60 jarig bestaan in 1987 werd gevierd met een groot jubileumconcert in de sporthal De Rijnkom waar onder andere medewerking werd verleend door Marco Bakker en het gemengde koor de Lofstem onder leiding van Loek van de Leeden.

In 1996 bezoekt men voor de tweede maal het concours in Doetinchem waar in de ere afdeling een 2e prijs werd behaald.

Heelsums Harmonie bestond in 1997 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumconcert georganiseerd. Tijdens het concert is de mars 70 jaar Heelsums Harmonie uitgevoerd, welke speciaal voor dit jubileum is geschreven.

1998

Optreden tijdens Koninginnedag 1998

In 2000 volgde na 30 jaar directie, het afscheid van Ton Willems. Hij werd opgevolgt door Cees van Roest, die na een uitgebreide selectie procedure aangesteld werd als dirigent van zowel het leerlingen orkest als het Harmonie orkest.

Vlak voor de viering van het 75 jarig jubileum, in 2002, was er weer een grote uitdaging voor Cees van Roest en het Harmonie orkest , namelijk de deelname aan het KNFM concours op 1 december 2001 in Huizen.
Gezien het niveau van de uitgevoerde werken was een 2e prijs natuurlijk een prachtig resultaat, en tevens het muzikale startschot van het 75 jarig jubileum in 2002.