In Memoriam – Marcel de Haas

Ons bereikte het verdrietige bericht dat is overleden ons trouwe lid, Marcel de Haas.

Marcel was een gewaardeerde muzikant op de Tenorsaxofoon. Zijn strijd tegen een ongeneeslijke ziekte moest hij veel te snel opgeven. Wij verliezen in hem een actief verenigingsman die altijd bereid was om voor ‘zijn harmonie’ de handen uit de mouwen te steken.

We zullen hem in onze herinnering houden als een fijne en vrolijke muzikale collega met een flinke dosis humor die zich op velerlei terreinen voor onze vereniging heeft ingezet.

Wij wensen in het bijzonder zijn vrouw, kinderen en moeder veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies!

Marcel de Haas