Geschiedenis

Heelsums Harmonie heeft een rijke geschiedenis, zowel maatschappelijk als cultureel.
In de jaren ’20 was er een grote saamhorigheid, waarin de behoefte ontstond om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. In 1927 werd toen Heelsums Harmonie opgericht.  Anno vandaag is Heelsums Harmonie nog steeds een spil in de samenleving van ons dorp. Lees hier alles over de geschiedenis van onze vereniging, over de bestuurs- en ereleden en ontdek hoe het allemaal begon eind jaren 20.

geschiedenis - Heelsums Harmonie

De oudste groepsfoto, genomen in het eerste jaar (1927).

 

Periode 1925-1952

Heelsums Harmonie heeft een rijke historie, zowel maatschappelijk als cultureel. Op deze pagina staan we stil bij de periode 1925 – 1952. In de jaren ’20 was er een grote saamhorigheid, waarin de behoefte ontstond om gezamenlijke activiteiten te ontplooien. In 1926 werd een Oranjevereniging opgericht welke festiviteiten ging organiseren voor Koninginnedag. Vrij snel na …

Periode 1952-1977

Tussen de jaren 1952 en 1977 vierde de Harmonie haar 50 jarig bestaan, de vereniging was trots op haar bestaan en wilde dit aan de bevolking duidelijk maken. Het 50 jarig jubileum werd vooral voor de bevolking georganiseerd, gezien de activiteiten welke plaatsvonden.  In de feestweek werd er twee maal plaats gemaakt voor een muzikaal …

Periode 1977-2002

De ontwikkelingen in muzikale zin zijn doorgegaan. In deze jaren is de opleiding van leerlingen geïntensiveerd. Tot 1993 hanteerde Henk Stunnenberg Sr. de dirigeerstok van het leerlingen orkest waarna Cees van Roest de leiding van hem overnam. Kwamen in het verleden de leden alleen uit Heelsum en Renkum, tegenwoordig is men bereidt grotere afstanden af …

Periode 2002-heden

Het jaar 2002 is een zeer bewogen jaar geweest. Mooie en droeve gebeurtenissen liepen door elkaar. In het jaar waarin Heelsums Harmonie zich ter gelegenheid van haar 75-jarige jubileum op een grootse wijze wilde presenteren, kwam ook de mededeling dat dirigent Cees van Roest een ongeneeslijke ziekte had. Ondanks het onstellende bericht van zijn ziekte …

Bestuursfuncties en dirigenten

Heelsums Harmonie heeft sinds de oprichting in 1927 vele dirigenten, voorzitters, secretarissen en penningmeesters gekend. Deze lijst bevat enkele uitschieters. Zo zijn F. de Mol en A. Th. De Jong beiden 19 jaar voorzitter geweest. F. de Mol is na zijn aftreden tot ere-voorzitter benoemd. De vorige voorzitter, Nico Stunnenberg, heeft ook 18 jaar deze …

Ereleden

Heelsums Harmonie kenmerkt zich al jaren als een echte familiare vereniging. Toonbeeld daarvan is het feit dat er enkele families al generatie op generatie lid zijn van de vereniging. Daarnaast zijn er enkele leden die jarenlang bestuursfunctie hebben vervuld. Heelsums Harmonie heeft in haar bestaan vele jubilarissen gekend. Leden die hun vereniging jarenlang trouw zijn …

Boekwerk geschiedenis

Bent u geïnteresseerd geraakt in de geschiedenis van Heelsums Harmonie? Wij hebben nog een boek van ons 70 jarig bestaan met veel foto’s en verhalen. Het boek, genaamd ‘Met de muziek mee’,  kunt u bestellen via de secretaris voor 5 euro plus eventuele verzendkosten. Bestellen kan via ons contactformulier >