Terug naar Geschiedenis

Periode 1925-1952

Heelsums Harmonie heeft een rijke historie, zowel maatschappelijk als cultureel. Op deze pagina staan we stil bij de periode 1925 – 1952. In de jaren ’20 was er een grote saamhorigheid, waarin de behoefte ontstond om gezamenlijke activiteiten te ontplooien.

Periode 1925-1952 -- 1938

Groepsfoto na aanbieding van het eerste vaandel – 1938

In 1926 werd een Oranjevereniging opgericht welke festiviteiten ging organiseren voor Koninginnedag.
Vrij snel na de oprichting werden er plannen gesmeed om een en ander muzikaal te omlijsten.

In 1927 resulteerde dit in de oprichting van Heelsums Harmonie
De eerste 25 jaren waren geen makkelijke jaren voor de vereniging, vanwege de oorlogstijd waarin alle activiteiten gestaakt werden.

In 1948 werden deze langzaam weer opgepakt, ondanks dat er geen instrumenten meer waren.
In de jaren tot 1952 klom Heelsums Harmonie op vanuit de 4e afdeling naar de 1e afdeling.

Het laatste concours voor het 25 jarig jubileum was in 1951 waar in Hengelo een 2e prijs werd behaald in de 1e afdeling.

Het 25 jarig bestaan werd in de week van 10 tot en met 15 maart 1952 gevierd in het gebouw ’t Ambacht, de voormalige papierfabriek Pannekoek, waar nu flatgebouw Hoog Doorwerth gesitueerd is.
Naast muzikale evenementen tijdens de feestweek werden de festiviteiten ook opgeluisterd met cabaret en met een Fancy Fair.
De heer Alders was inmiddels de 5e dirigent die het orkest leidde. De kosten van een dirigent in die jaren bedroegen f 540,- per jaar plus de ziektekosten.
De afgelopen 25 jaren was er zowel muzikaal als maatschappelijk een groei geconstateerd.
Heelsums Harmonie ging zich opmaken voor de volgende periode van 25 jaar.