Terug naar Geschiedenis

Periode 2002-heden

Het jaar 2002 is een zeer bewogen jaar geweest. Mooie en droeve gebeurtenissen liepen door elkaar. In het jaar waarin Heelsums Harmonie zich ter gelegenheid van haar 75-jarige jubileum op een grootse wijze wilde presenteren, kwam ook de mededeling dat dirigent Cees van Roest een ongeneeslijke ziekte had.

Cees van Roest

Cees van Roest – hier te zien als dirigent van het Leerlingenorkest.

Ondanks het onstellende bericht van zijn ziekte wist Cees nog in mei 2002 het eerste jubileumconcert in de RK-kerk in Heelsum tot een geweldig succes te maken.
Mede door sterk aandringen van Cees van Roest gingen de voorbereidingen voor het grote jubileumconcert op 30 november gewoon door. Henk Heins, voormalig chef-dirigent van de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht, werd bereid gevonden als vervangend dirigent de leiding van Heelsums Harmonie over te nemen.

Op 18 november overleed Cees van Roest. Tijdens het jubileumconcert op 30 november werd hier gepast bij stil gestaan. Het jubileumconcert werd gehouden in de gehele sportzaal van de Rijnkom.
Met de bekende zanger-entertainer Edwin Rutten als presentator en de medewerking van het Het Koperensemble van de Mariniers Kapel van de Koninklijke Marine en de Central Heat Bigband heeft Heelsums Harmonie een avondvullend spektakel kunnen neerzetten dat veel bijval kreeg van het in ruime aantal aanwezige publiek.

In de eerste maanden van 2003 werd Henk Heins bereid gevonden om de plaats als dirigent en muzikaal leider voor een langere periode te blijven vervullen.
In april 2003 werd, naast een aantal kleinere optredens, ook medewerking gegeven aan een groot benefietconcert, o.l.v. Loek van der leden, met regionale koren en solisten.

In 2005 wordt er uiteindelijk toch een vaste dirigent aangesteld, Betty Bartels uit Overasselt is de eerste vrouwelijke dirigent in het bestaan van Heelsums Harmonie.
Zij studeerde af aan het conservatorium op klarinet, en later orkest en koor directie.
Zij dirigeerde het orkest 3 jaar toen zij aangaf te stoppen met de directie van het grote orkest.

De vereniging ging in 2008 op zoek naar een nieuwe dirigent, uiteindelijk viel de keuze op Huub Lommers, een veelzijdig muzikaal leider.

Halverwege 2010 is de samenwerking met Huub Lommers beĆ«indigd en is de vereniging op zoek gegaan naar een muzikaal leider. Sinds januari 2011 is Bert Noordam uit Bennekom muzikaal leider van Heelsums Harmonie.

In 2012 werd het 85 jarig jubileum gevierd met een speciaal concert in de RK Kerk in Heelsum. Onder leiding van Bert Noordam werd Heelsum getrakteerd op een muzikaal spektakel.

2012

Optreden in RK kerk in Heelsum – 2013.

In 2016 geeft Nico Stunnenberg na 18 jaar voorzitterschap het spreekwoordelijke stokje over aan Margreet van der Spek-Haan. Met Margreet als nieuwe voorzitter (tevens de eerste vrouwelijke voorzitter van onze vereniging) gaan we de komende jaren volop verandering mee maken. Zo is het nieuwe gebouw MFC 3B4 in aanbouw en zullen we in 2017 het 90jarig bestaan vieren met een nieuwe dirigent aan het roer want eind 2016 neemt Bert Noordam na 6,5 jaar afscheid. Hij wil zich de komende jaren meer gaan richten op het zelf muziek maken.

 

Het jaar 2017 staat in het teken van ons jubileum. Onder leiding van onze nieuwe dirigent Jilt Jansma verzorgen we eind november een prachtig concert in het nieuwe MFC Doelum. Ons opstaporkest, het symfonisch leerlingenorkest en het harmonie orkest laten allen van zich horen. Dit jaar blikken we dus terug op 90 jaar Heelsums Harmonie maar is het ook het begin van iets nieuws; in een nieuw gebouw werken aan de toekomst.

Vanaf februari 2018 is Christian Ansink aangesteld als dirigent van Heelsums Harmonie.

 

Wilt u meer weten over onze geschiedenis?

Toen Heelsums Harmonie 70 jaar bestond is er een speciaal boek uitgegeven met veel verhalen, foto’s en illustraties. Lees meer over deze uitgave>