Terug naar Meer informatie

Contributie

Om een muziekvereniging in stand te houden is er uiteraard geld nodig. Een deel van de inkomsten wordt verkregen uit subsidies, donaties en opbrengsten uit het ophalen van oud papier dan wel de verkoop van potgrond. Het grootste deel van de inkomsten bestaat evenwel uit de contributie.

Contributietarieven

De contributie per lid bedraagt per jaar (per 1 januari 2024):

Aspirant lid: € 81,- per jaar*
Junior lid: € 142,- per jaar 
Senior lid: € 228,- per jaar
Gezinstarief: € 456,- per jaar * en **

De bovengenoemde tarieven m.u.v. voor aspirant-leden worden verhoogd met een bedrag van € 15,- op jaarbasis, voor 5 loten van de GROTE CLUB ACTIE . Voor de leerlingen van het opstaporkest hanteren we vooralsnog een aangepast tarief ter kennismaking met de muziek en het instrument. Meer info? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

De contributie wordt per kwartaal automatisch afgeschreven van uw bank- of girorekening. Dit heeft voor u als voordeel dat u niet eenmaal per jaar een forse contributie-nota krijgt, maar per kwartaal uw contributie etc. automatisch betaalt. Hiervoor dient u de vereniging te machtigen door een machtigingskaart in te vullen. Tot slot, het tarief voor het junior-lidmaatschap geldt t/m 17 jaar. Het kwartaal nadat een lid 18 geworden is geldt het senior tarief.

Direct inschrijven of meer informatie?

Wilt u lid worden van Heelsums Harmonie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

 

*Aspirant/Beginnende leden zijn leerlingen die nog niet structureel in het Symfonisch Leerlingenorkest of het Opstaporkest meespelen maar wel lid worden van Heelsums Harmonie en zodoende ook gebruik kunnen maken van een instrument. Daarnaast bieden we ook volwassen muzikanten zo de gelegenheid een instrument te bespelen. Zodra een aspirant lid deel uit gaat maken van een van de orkesten wijzigt het lidmaatschap (afhankelijk van leeftijd) in het junior dan wel senior tarief.

**Het gezinstarief is van toepassing bij gezinnen waar meer dan 2 leden lid zijn van Heelsums Harmonie. Uitgangspunt hierbij is dat zij op hetzelfde adres wonen en de kinderen geen vast inkomen hebben. De leden met de ‘laagste contributie’ zullen in dat geval alleen de Grote Club Actieloten betalen.