Steun ons

Heelsums Harmonie bestaat al meer dan 90 jaar! Daar zijn we trots op. Om een muziekvereniging draaiende te houden is er uiteraard veel geld nodig. Op de eerste plaats voor de aanschaf en het onderhoud van instrumenten. Maar denkt u bijvoorbeeld ook aan de kosten voor de muzikale leiding, huisvesting en de aanschaf van muziekstukken.  De contributie is uiteraard een belangrijke inkomstenbron om dit alles mogelijk te maken. Daarnaast halen we maandelijks oud-papier op waarbij we van de gemeente een vergoeding ontvangen. Echter de steun van onze donateurs / sponsoren is voor ons van levensbelang! Natuurlijk zijn nieuwe donateurs en sponsoren altijd welkom. Wilt u ons steunen?

Donateur worden

Donateur worden of een eenmalige gift? Het voortbestaan van onze vereniging hebben we voor een groot deel te danken aan onze donateurs; zeker in deze tijd waarin subsidies vanuit de overheid worden teruggeschroefd. Elke donateur is dus meer dan welkom Indien u liever een eenmalige (anonieme) donatie wil doen dan kan dat door uw gift …

Sponsoren

Het voortbestaan van onze vereniging hebben we voor een groot deel te danken aan onze donateurs. Naast de particuliere donateurs zijn er diverse bedrijven die onze vereniging een warm hart toe dragen. Zij steunen ons jaarlijks met een financiële bijdrage of bieden hun diensten gratis of tegen zeer gereduceerde tarieven aan.  Hierdoor kunnen we als …