Terug naar Vereniging

Bestuur

Het bestuur van Heelsums Harmonie wordt gekozen door de leden van Heelsums Harmonie tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en bestaat in elk geval uit een Dagelijks bestuur te weten de voorzitter, secretaris en de penningmeester. Daarnaast zijn er minimaal 2 bestuursleden die geen deel uit maken van het DB maar hun eigen ‘portefeuille’ hebben. Denk hierbij aan de aansturing van een commissie.

Het bestuur werkt samen met alle commissies en is het primaire aanspreekpunt voor leden maar ook voor de dirigenten. Daarnaast werkt het bestuur aan de jaarkalender en het beleidsplan om de vereniging ook in de toekomst gezond te houden. Tot slot is het ook een van de taken om contact te houden met gemeente en andere verenigingen in ons dorp. Zeker nu we onze intrek hebben genomen in MFC Doelum, is het van belang om ook het contact met de medegebruikers goed op peil te houden.

De actuele samenstelling

Voorzitter: Margreet van der Spek-Haan
Secretaris: Bart Stunnenberg
Penningmeester: Stefan van Caldenberg
Lid: Frans Bik
Lid: Emmy Aardema
Lid: Lisa Stunnenberg

Voor informatie over onze vereniging kunt u contact opnemen met onze secretaris:

Bart Stunnenberg,
Parallelweg 19, 6866 CC Heelsum
telefoon: 0317-315836
Email: via het contactformulier

 

Bestuur in het verleden

Heelsums Harmonie heeft in het ruim 90jarig bestaan natuurlijk diverse besturen gekend. Bekijk het overzicht hier >>