Wisseling van de bestuurswacht

fransbik

Frans Bik

Op dinsdag 11 maart jl. was het weer zover; de Algemene Ledenvergadering van Heelsums Harmonie. Tijdens deze jaarlijkse vergadering heeft er een wisseling van de ‘bestuurswacht’ plaats gevonden.

Na 7 jaar trouwe dienst heeft Reinhard van de Garde aangegeven te stoppen als bestuurslid. Formeel gezien was er voor zijn aftreden al een vacature en met zijn vertrek kwam hier een tweede vacature bij. Volgens de statuten dient het bestuur van onze vereniging uit minimaal 5 leden te bestaan; derhalve moest de vacature van Reinhard in elk geval ingevuld worden.

Stefan van Caldenberg

Stefan van Caldenberg

Goed nieuws; want beide vacatures zijn per 11 maart ingevuld. Frans Bik, trompet, en Stefan van Caldenberg, altsax, zullen het huidige bestuur gaan versterken als bestuurslid. Met de toetreding van Frans en Stefan is het bestuur weer voltallig. In de komende periode zal bekeken worden wat de onderliggende rolverdeling gaat worden tussen de bestuursleden. Uiteraard houden we u daar via deze site op de hoogte.