We zijn weer begonnen!

Na een periode van 3 maanden zijn onze repetities weer begonnen. Sinds de uitbraak van het Coronavirus mochten ook wij niet meer repeteren. De repetitie van 10 maart was dan ook de laatste repetitie waarna een periode van 3 maanden volgde van contact via Zoom, Skype, mail en onze nieuwsbrief.

Sinds 16 juni zijn de repetities weer gestart voor zowel het Symfonisch Leerlingenorkest als het Harmonieorkest. De repetities zijn alleen mogelijk als we ons aan de diverse regels houden. Daarnaast is er een protocol opgesteld. Dit protocol is gebaseerd op het concept van de KNMO waarvoor het ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend heeft op 8 juni 2020. We zijn dus weer gestart, zij het met de nodige beperkingen en aanpassingen.

Lees het protocol en de overige regels op de speciale pagina op deze website: heelsumsharmonie.nl/corona