Erelid Wim Jansen overleden

Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat ons erelid Wim Jansen op 89 jarige leeftijd is overleden. Wim is ruim 75 jaar actief betrokken geweest bij onze vereniging., Behalve als muzikant heeft hij 45 jaar in het bestuur gezeten. Heelsums Harmonie wenst alle familie en bekende van Wim heel veel sterkte.

 

Ter herinnering; een overzicht van de muzikale carrière van Wim bij Heelsums Harmonie:

wimjansen

Wim Jansen

Wim Jansen, lid sinds 1935, Ere-lid, in 1996 koninklijk onderscheiden, is een zoon van de eerste voorzitter van Heelsums Harmonie, Henk Jansen. Een Muzikale familie! De echte belangstelling voor blaasmuziek kreeg hij toen de knecht aan het repeteren was op zijn piston (trompet). Wim begon op de Es-klarinet, dit ivm met grote van het instrument en zijn vingers. Les heeft hij gekregen van medemuzikant Klaas Stunnenberg, zo dat ging in die tijd. Na de Es-klarinet is hij verder gegaan op de Bes-klarinet. Zijn wens was op ooit eens Hobo te gaan spelen, maar in de beginjaren van de harmonie was hiervoor geen geld, dus is het bij klarinet gebleven.

Bij Heelsums Harmonie is hij jarenlang solo-klarinettist geweest, Naast zijn muzikale loopbaan bij de Heelsums Harmonie is hij 45 jaar bestuurslid geweest (1950-1995). In 1995 stopte Wim als bestuurslid, dit ook om plaats te maken voor jongere. Wim was een echt verenigingsmens en zeer betrokken bij onze vereniging.