Terug naar Actueel

Covid-19

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan raken ons allemaal hard. Dat heeft een grote impact op ons allemaal en ook op muziekverenigingen. Daarom zijn ook onze repetities stilgelegd.

Update december 2020:

Vanwege de lock-down zijn de repetities van Heelsums Harmonie tot nadere order weer stilgelegd. Zodra er nieuws en we obv het protocol van het voorjaar 2020 weer aan de slag gaan zullen we dat hier melde.

Update September 2020:

Sinds dinsdag 29 september gelden nieuwe maatregelen waar wij ons uiteraard ook aanhouden. Voorlopig repeteren we met maximaal 30 leden. Het protocol dat in juni is goedgekeurd en op basis waarvan Heelsums Harmonie de repetities eerder dit jaar weer heeft hervat zal worden herzien. Dit uiteraard na toestemming van de diverse instanties en op basis van de richtlijnen die zijn opgesteld om het musiceren zo veilig mogelijk te maken.

Voor alle leden is het protocol via de deze link te downloaden. Dit protocol is gebaseerd op het concept van de KNMO waarvoor het ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend heeft op 8 juni 2020 en waar per september 2020 dus de nodige aanpassingen op zijn gedaan. Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld waar eenieder zich aan dient te houden. Bekijk deze richtlijnen via deze link.

Uiteraard zijn deze documenten ook per mail verspreid aan al onze leden maar conform het protocol stellen we deze documenten ook via onze website ter beschikking.