Terug naar Actueel

Covid-19

De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan raken ons allemaal hard. Dat heeft een grote impact op ons allemaal en ook op muziekverenigingen. Daarom zijn ook onze repetities sinds 17 maar geheel stilgelegd.

Update Juni:

Sinds dinsdag 19 juni heeft Heelsums Harmonie, na 3 maanden niet te hebben gerepeteerd, de repetities weer opgepakt. Dit uiteraard na toestemming van de diverse instanties en op basis van de richtlijnen die zijn opgesteld om het musiceren zo veilig mogelijk te maken.

Voor alle leden is het protocol via de deze link te downloaden. Dit protocol is gebaseerd op het concept van de KNMO waarvoor het ministerie van Economische Zaken goedkeuring verleend heeft op 8 juni 2020. Daarnaast hebben we richtlijnen opgesteld waar eenieder zich aan dient te houden. Bekijk deze richtlijnen via deze link.

Uiteraard zijn deze documenten ook per mail verspreid aan al onze leden maar conform het protocol stellen we deze documenten ook via onze website ter beschikking.